Familjerekonstruktion


Ursprungsfamiljen, där definitionen av dig själv

börjar!

Familjen och framförallt ursprungsfamiljen är källan till alla våra resurser, egenskaper och även en stor potential till stress (McGoldrick, 2011). Att utforska sitt eget liv och de mönster man lever i genom familjerelationer ger en god start till förståelse och därmed också en god öppning till förändring. Familjerekonstruktion är en familjeterapeutisk psykoterapimodell i grupp som ger möjlighet till dessa insikter om sitt och andras liv i ett familjeperspektiv. Se mer info om Familjerekonstruktion


Familjerekonstruktion

Familjerekonstruktion är en strukturerad teknik för att utforska strukturer och processer i den egna familjebakgrunden. Den ökar deltagarnas insikt och förståelse för den aktuella livssituationen samt förhållningssätt/agerande i såväl privata om yrkesmässiga sammanhang. Syftet med familjerekonstruktionen är att skapa förutsättningar så att deltagarna kan få en fördjupad kunskap om sin familjehistoria och därmed ökade möjligheter att reflektera kring den, samt hur den påverkar/påverkat var och en. Under familjerekonstruktionen ritas varje deltagares släktträd/genogram utifrån den information de har om sin släkt. Genom vägledande och gestaltande interventioner kommer gruppdeltagarna att fördjupa sin kunskap och förståelse för sin familjehistoria. Gruppens deltagare kommer att spegla varandras familjebild och berättelser.


Familjerekonstruktörer

Flera av föreningens medlemmar är utbildade i att kunna hålla i och planera en familjerekonstruktion. Föreningen rekommenderar därför att du som vill gå i en familjerekonstruktion tillsammans med din studiegrupp, arbetsgrupp eller familj vänder dig till någon som har den utbildningen och är färdigutbildad psykoterapeut inom familjeterapi.