Handledarens kompetens - kvalitetssäkring


Vi som är medlemmar inom SFSH har alla lång yrkeserfarenhet inom olika människovårdande yrken samt är legitimerade psykoterapeuter. Det medför att all vår yrkesutövning faller inom ramen för Hälso- och Sjukvårds Lagen och Socialstyrelsens tillsyn.

Vi är vidareutbildade till psykoterapihandledare och lärare, alternativt har en jämförbar utbildning.

Vi värnar om varandra och stödjer ofta varandra genom kollegial handledning. Dialogen, samarbetet och samsynen oss emellan är självklar och går enligt oss hand i hand med god kvalitet.

Den långa yrkeserfarenheten, den höga teoretiska kunskapsnivån, samt en yrkeslegitimation som gör att vi står under Socialstyrelsens tillsyn, utgör en kvalitetssäkring i arbetet med handledning i olika former.

Som uppdragsgivare eller lekman kan det vara svårt att veta skillnaden mellan olika utbildningar och titlar med snarlika benämningar. 

Som en kvalitetssäkring för din verksamhet, fråga efter om den tilltänkta handledaren har yrkeslegitimation som står under Socialstyrelsens tillsyn, samt är handledar- och lärarutbildad, Steg 3.

Flertalet av handledarna här nedan är även utbildade familjerekonstruktörer från Linköpings Universitet.

Cecilia Örnemark

0767-781115 cecilia@ornemark.info www.ornemark.info

Kristin Halldorsdottir

0730-946666

kristin@psykoterapi.one www.psykoterapi.one

Eva Thalèn

0705-897041 & 0733-229977

eva.thalen@humana.se