Dagordning till: Årsmöte 2021-02-05 kl. 13.30 – 15:00

Kallade:  Medlemmar i Sveriges förening för Systemteoretisk Handledning/SFSH

I.     Mötet inleds.

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justerare

Val av revisorer

II.     Närvarande och godkännande av röstlängd.

III.     Verksamhetsberättelse- Styrelsen

IV.     Balans- och resultaträkning – Kassör Kristin Halldorsdottir

V.     Revionsberättelse – Anna-Lena Vigren och Carolina Dufmats.

VI.     Godkännande av Verksamhetsberättlsen, Balans- och resultaträkning.

VII.     Styrelsens ansvarsfrihet?

VIII.     Motioner – inga inkomna

IX.     Valberedningens förslag till ny styrelse 2020.

X.     Verksamhetsplan – Presentation av planerna för året.

XI.     Budget – Styrelsen.                                    

 

// Styrelsen